Over de tarieven van Advocatenkantoor Jap-A-Joe


De hoogte van het tarief hangt af van diverse factoren zoals de financiële draagkracht van de cliënt, de ervaring van de advocaat, het belang en de aard van de zaak alsook de mate van spoedeisendheid.

Gefinancierde rechtsbijstand

Onze advocaat bespreekt met u of het mogelijk is gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen.
U dient in dat geval te voldoen aan de inkomenscriteria die hiervoor gelden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website over Rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan dient u zelf bij uw verzekeraar te informeren of deze de kosten voor zijn rekening neemt. Het kan zijn dat de verzekeraar de zaak zelf in behandeling wil nemen dan wel wenst uit te besteden aan een andere advocaat. U kunt dan uw voorkeur voor ons kantoor uitspreken. Afhankelijk van de aard van uw verzekering kan de rechtsbijstandverzekeraar soms verplicht zijn om uw voorkeur te honoreren. In geval van twijfel kunt u onze advocaat vragen contact op te nemen met de verzekeraar.

Declaratie

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt gewerkt op basis van een uurtarief dat varieert tussen de € 150,- en € 300,- per uur, afhankelijk van de ervaring van de advocaat, de spoedeisendheid van de zaak, de benodigde specialistische kennis en de financiële draagkracht van de cliënt.
 
Het is ook mogelijk dat gewerkt wordt op basis van een overeen te komen honorarium.

Verschotten

Naast het honorarium worden kantoorkosten en verschotten in rekening gebracht. Verschotten zijn die kosten die ten laste van de cliënt komen maar door het kantoor zijn voorgeschoten, zoals griffierechten, leges, uittreksels en dergelijke.

Vooraf maken we afspraken over tarieven en declaraties

Bij het (gratis) kennismakingsgesprek worden duidelijke afspraken met u gemaakt over het tarief en de wijze van declareren.

Vragen staat vrij

Voor nadere informatie over onze diensten en tarieven kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat of een afspraak maken met mr. H.S.K. Jap-A-Joe.